Adatvédelmi szabályzat

– tevékenységi, adatkezelési és adatvédelmi tájékoztatás

Hatályos 2018. május 25. napjától

Üdvözöljük! A jelen tájékoztatás célja, hogy a  penzugyi-kalkulatorok.hvg.hu honlapon elérhető szolgáltatásokhoz kapcsolódó közvetítői-, adatvédelmi és adatkezelési tevékenységekre vonatkozó információt nyújtson Önnek annak érdekében, hogy szolgáltatásaink igénybevételéről és a szükséges hozzájárulások megadásáról megfelelő előzetes tájékoztatás birtokában hozzon döntést.

A tájékoztatás és az adatkezelési, közvetítői tevékenységek alapjául szolgáló jogszabályok:

 • az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében (a továbbiakban: GDPR)
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény,
 • a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény,
 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény,
 • a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény,
 • a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (a továbbiakban: Hpt.),
 • a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Bszt.).

penzugyi-kalkulatorok.hvg.hu  honlap és az üzemeltetéséhez kapcsolódó valamennyi jog a Bankmonitor Kft-t (székhely: 1037 Budapest, Montevideo u. 16/B., cégjegyzékszám: 01-09-976265, adatkezelési nyilvántartási száma: NAIH-79387/2014.) illeti. A honlapot a Bankmonitor Szolgáltató Kft. (székhely: 1037 Budapest, Montevideo u. 16/B., cégjegyzékszám: 01-09-184211, adatkezelési nyilvántartási száma: NAIH-87386/2015) és a Bankmonitor Partner Kft. (székhely: 1037 Budapest, Montevideo u. 16/B., cégjegyzékszám: 01-09-170218, adatkezelési nyilvántartási száma: NAIH-87387/2015) jogosultak szolgáltatásaik nyújtásához igénybe venni (a továbbiakban együttesen: „Társaságok”).

Bankmonitor Partner Kft. a honlapon megjelenő egyes pénzügyi szolgáltatások tekintetében a Hpt-ben meghatározott többes ügynökként pénzügyi szolgáltatás közvetítése tevékenységet végez a Magyar Nemzeti Bank H-EN-I-527/2013. számú, 2013. május 28. napján kelt és H-EN-I-224/2017. számú, 2017. március 17. napján kelt határozataiban foglalt engedélyek alapján. A jelen Adatvédelmi szabályzat egyben a Bankmonitor Partner Kft. Üzletszabályzatának 7. sz. melléklete.

A Bankmonitor Partner Kft. a honlapon megjelenő egyes befektetési szolgáltatások tekintetében a Bszt-ben meghatározott közvetítői tevékenységet végez az ERSTE Befektetési Zrt. (MNB törzsszám: 10361966) megbízásából.

Bankmonitor Partner Kft. honlapon megjelenő egyes biztosítások tekintetében az AEGON Magyarország Általános Biztosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Székhely: 1091 Budapest, IX. Üllői út 1.; Cégjegyzékszám: 01 10 041365; Adószám: 10389395-4-44) függő biztosításközvetítője (MNB nyilvántartási száma 216041245308).

Bankmonitor Partner Kft. a honlapon megjelenő egyes nyugdíjpénztári termékek kapcsán az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény alapján az Erste Önkéntes Nyugdíjpénztár (1138 Budapest, Népfürdő utca 24-26.; Adószám: 18075285-1-41) tagszervezője.

Bankmonitor Partner Kft. a honlapon megjelenő egyes nyugdíjpénztári termékek kapcsán az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény alapján az AEGON Magyarország Pénztárszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1091 Budapest, Üllői út 1.; Cégjegyzékszám: 01 10 043770; Adószám: 12359600-2-43) tagszervezője.

A közvetítői, többes ügynöki, biztosításközvetítői tevékenységek tekintetében a Bankmonitor Partner Kft. felügyeleti hatósága a Magyar Nemzeti Bank, törzsszáma 24290353. A Bankmonitor Partner Kft. a Bszt. és Hpt. szerinti közvetítői tevékenységeiért kizárólag a megbízó intézményektől jogosult díjazásra. A Bankmonitor Partner Kft. a Magyar Nemzeti Bank által a pénzpiaci, illetőleg biztosítási közvetítőkről vezetett nyilvántartásban szerepel, mely interneten a
https://www.mnb.hu/felugyelet/engedelyezes-es-intezmenyfelugyeles/piaci-szereplok-keresese/kozvetitok-keresese címen ellenőrizhető.

Bankmonitor Szolgáltató Kft. a honlapon megjelenő pénzügyi szolgáltatások tekintetében jelenleg tevékenységet nem végez.

Bankmonitor Szolgáltató Kft. a Concorde Alapkezelő Befektetési Alapkezelő Zrt. tőkepiaci (Bszt. szerinti) függő ügynöke, ezen közvetítői tevékenységéért kizárólag a megbízó intézményektől jogosult díjazásra (MNB azonosítója: 24821683).

Bankmonitor Kft. a honlapon megjelenő egyes pénzügyi és befektetési termékekhez kapcsolódóan marketing tevékenységet végez. Marketing tevékenységnek minősül valamennyi „Promóció” jelzésű termékmegjelenítés, a banner, valamint mindaz a pénzügyi vagy befektetési termék, ahol nem lehet „Érdekel” gombra kattintani és a személyes adatok megadásával visszahívást kérni az adott termék kapcsán, mivel ezen hirdetések a hirdető oldalára irányíthatják át a felhasználót.

Bankmonitor Kft. a honlapon megjelenő biztosítási termékek kapcsán a CLB Független Biztosítási Alkusz Kft. (székhely: 1065 Budapest, Bajcsy-Zs. út 21.; Cg. 01-09-262898; adószám: 10828842-1-42) megbízásából végez független biztosításközvetítői tevékenységet, a Bankmonitor Kft. erre vonatkozó MNB regisztrációs száma 216121391512.

Bankmonitor Kft. a honlapon megjelenő egyes befektetési termékek (állampapírok) kapcsán a Magyar Államkincstár Bszt. szerinti függő ügynöke.

Tájékoztatjuk, hogy a penzugyi-kalkulatorok.hvg.hu honlapon található kalkulátorokban, illetőleg ezek találati listáiban megjelenített termékek között lehetnek olyan pénzpiaci, befektetési, biztosítási, lakástakarék-pénztári vagy nyugdíjpénztári termékek, melyek közvetítésére a honlapot használó egyik Bankmonitor társaság sem jogosult. Ezen adott termék megjelenítése azonban a felhasználó szélesebb körű tájékoztatása, és az adott pénzpiaci vagy befektetési termék piacán lévő termékek összehasonlíthatósága érdekében szükséges, függetlenül attól, hogy az adott termék közvetítése kapcsán a megbízótól díjazást a honlapot használó egyik Bankmonitor társaság sem kaphat. A bankmonitor.hu honlap célja, hogy valamennyi termékkategóriában vagy a legnagyobb piaci szereplők, vagy az adott termékkategória legmeghatározóbb szereplői kerüljenek megjelenítésre.

Amennyiben a honlapra látogató felhasználó olyan termékre ad le érdeklődést, illetőleg több termék közül olyan terméket választana, melynek közvetítésére egyik, a honlapot használó Bankmonitor társaság sem jogosult, erről az érdeklődést leadó felhasználót az ilyen érdeklődés, illetőleg választás leadását követően minden esetben tájékoztatják.

Tájékoztatjuk, hogy a penzugyi-kalkulatorok.hvg.hu honlapon kínált, illetőleg a Társaságok által nyújtott szolgáltatások igénybevételéhez egyes személyes adatok megadása, kezelése és harmadik felek részére való átadása szükséges, illetve személyes adatok megadása és kezelése szükséges, amennyiben a felhasználó Bankmonitor hírlevélre feliratkozik, vagy a penzugyi-kalkulatorok.hvg.hu weboldalon felhasználói fiókot regisztrál.

Adatkezelők az általuk jelen Szabályzatban megjelölt tevékenységek kapcsán:

 • Bankmonitor Szolgáltató Kft.
 • Bankmonitor Kft.
 • Bankmonitor Partner Kft.

Adatfeldolgozó:
A Bankmonitor Kft. a Bankmonitor Szolgáltató Kft. és a Bankmonitor Partner Kft. valamennyi adatkezelése kapcsán adatfeldolgozóként jár el.
További adatfeldolgozók:
MyClient Korlátolt Felelősségű Társaság (1037 Budapest, Montevideo utca 16/B.; Cégjegyzékszám: 01 09 934868; Adószám: 12448810-2-41; adatkezelési nyilvántartási száma: NAIH-77141/2014.)

Az Adatkezelők közös, adatkezelésre, kapcsolattartásra kijelölt elektronikus levelezési címe:
bankmonitor@bankmonitor.hu

Az adatkezelés jogalapja:
Az egyes Társaságok tevékenysége kapcsán a vonatkozó jogszabályok alapján kötelező adatkezelési, adatmegőrzési. adattovábbítási kötelezettség teljesítése, illetőleg az érintett hozzájárulása.
A Bankmonitor Partner Kft. és a Bankmonitor Szolgáltató Kft. esetében a megbízó pénzügyi intézményekkel, biztosítókkal, befektetési alapkezelőkkel jogszabály alapján megkötött szerződések teljesítése, valamint az adott pénzügyi, biztosítási, befektetési szolgáltatás kapcsán az ügyfelekkel kötött szerződések teljesítése.
A penzugyi-kalkulatorok.hvg.hu honlapon, vagy azon keresztül elérhető bármely marketing célú szolgáltatás, illetőleg felhasználói regisztráció vonatkozásában a szolgáltatást igénybe vevő, illetve a regisztráló a honlapra regisztráló érintett hozzájárulása.
penzugyi-kalkulatorok.hvg.hu honlap használata során keletkezett és az ún. cookie-k által tárolt adatok alapján végeztt profilalkotási tevékenység vonatkozásában az érintett hozzájárulása.
Valamennyi felsorolt esetben az adatkezelés jogalapja az adott Társaság jogos érdeke is, továbbá jogos érdeken alapulhat az adatkezelés fennálló tartozás, rendezetlen követelés vagy jogvita lezárása, jogi, adójogi, könyvvizsgálati és számviteli kötelezettség teljesítése, csalások megelőzése, illetve a felhasználók, ügyfelek adatbiztonságának fenntartása érdekében.

A kezelt adatok köre (az alábbi felsorolásból egy, vagy több):

 • Név
 • Születési hely
 • Születési név
 • Születési dátum
 • E-mail
 • Telefonszám
 • Település
 • Irányítószám
 • Gyermekek száma
 • Anyja neve
 • Személyi igazolvány száma
 • Vezetői engedély száma
 • Vállalat neve
 • Cégjegyzékszám
 • Adószám
 • Érdeklődéssel érintett termékre vagy szolgáltatásra vonatkozó- vagy azzal kapcsolatban a honlapon elérhető valamely kalkuláció során az érintett által megadott adatok (különösen, de nem kizárólag: jövedelem, ingatlan elhelyezkedése, ingatlanfedezet értéke, bankszámla-használati adatok)

Felhívjuk figyelmét, hogy az Ön által megadott adatok helyességéért és teljes körűségéért Ön felelős, ideértve azt is, hogy bármely adatkezeléssel járó szolgáltatást a saját nevében vesz igénybe, és magánszemély esetén az életkora 18 évet meghaladja, vagy rendelkezik törvényes képviselő hozzájárulásával.

Tájékoztatjuk, hogy a bankmonitor.hu weboldal működésével kapcsolatban a bankmonitor.hu weboldal ún. cookie-k által egyedi azonosítására alkalmatlan, nem személyhez kapcsolódó statisztikai adatokat is gyűjt remarketing és a weboldal fejlesztése céljából. A penzugyi-kalkulatorok.hvg.hu honlap cookie szabályzata, az ilyen módon gyűjtött és kezelt adatok köre, az ilyen adatokra vonatkozó adattovábbítás címzettjei az alábbi tájékoztatón tekinthető meg.
COOKIE SZABÁLYZAT

Tájékoztatjuk, hogy amennyiben ezen nem személyhez kapcsolódó adatok felvételét követően az Ön személyes adatai szolgáltatás igénybevétele, hírlevél feliratkozás vagy felhasználói fiók regisztráció alapján rögzítésre kerülnek, a nem személyhez kapcsolódó adatok hozzárendelődnek az Ön által megadott személyes adatokhoz.

Az adatkezelés időtartama:
A kötelező adatkezelés eseteit kivéve az adatkezeléshez adott hozzájárulás visszavonásáig.

Tájékoztatjuk, hogy banktitoknak, biztosítási titoknak vagy értékpapírtitoknak minősülő adatok esetében az adatkezelési- és adatmegőrzési kötelezettség a vonatkozó jogszabályok alapján korlátlan ideig terheli az adatkezelőt. A Bankmonitor Partner Kft. Hpt. alá tartozó adatkezelése kapcsán a banktitokra vonatkozó szabályokat alkalmazni kell arra a személyre is, aki pénzügyi szolgáltatás közvetítésének igénybevétele céljából lép kapcsolatba a Társasággal, de ezt a szolgáltatást nem veszi igénybe.

Az adatkezelés célja:

 • személyes adatok továbbítása a honlapon megjelenő pénzügyi intézmények, befektetési vállalkozások, pénzpiaci közvetítők, biztosítók részére az Önnel való személyes kapcsolatfelvétel céljából az érdeklődéssel érintett pénzügyi-, biztosítási- vagy befektetési szolgáltatásra vonatkozóan,
 • az Önnel való közvetlen kapcsolatfelvétel a Bankmonitor Szolgáltató Kft., a Bankmonitor Kft. és a Bankmonitor Partner Kft. által telefonon és email-en keresztül,
 • közvetlen üzletszerzés (közvetlen megkeresés módszerével végzett tájékoztató tevékenységek és kiegészítő szolgáltatások, melyek célja termékek vagy szolgáltatások értékesítésével, nyújtásával közvetlenül kapcsolatos reklám vagy címzett reklámküldemény továbbítása az Ön részére),
 • gazdasági reklámnak minősülő egyéb reklámanyagok, elektronikus hirdetések vagy egyéb címzett tartalom küldése az Ön részére email-en,
 • hírlevelek, ajánlatok küldése az Ön részére,
 • penzugyi-kalkulatorok.hvg.hu honlapon elérhető szolgáltatásokra vonatkozó felmérések küldése az Ön részére,
 • penzugyi-kalkulatorok.hvg.hu honlapon elérhető szolgáltatások javítása, a honlap és kalkulátorainak fejlesztése.

Tájékoztatjuk, hogy pénzpiaci, biztosítási, befektetési szolgáltatásra vonatkozó érdeklődés alkalmával írásban vagy elektronikus úton megadott személyes adatait az adott tevékenységet végző Társaság, valamint az érdeklődésével érintett pénzügyi-, biztosítási- vagy befektetési szolgáltatás szolgáltatója, illetve az ilyen szolgáltató megbízott üzletkötőin vagy ügynökein túlmenően az adatok felvételével, kezelésével megbízott adatfeldolgozók ismerhetik meg.

Tájékoztatjuk, hogy a jelen szabályzatban nevesített vagy hivatkozott harmadik személyeken kívül az Ön személyes adatai harmadik személy részére nem kerülnek átadásra, kivéve a jogszabály alapján kötelező adatátadást, különösen, de nem kizárólagosan ideértve a jogszabályon alapuló bírósági, hatósági megkeresést. Adatai személyhez nem köthető összessített adatok formájában harmadik fél részére továbbításra kerülhetnek. Marketing, remarketing célú átadás esetén lehetséges, hogy a harmadik személy (pl. Facebook, Google) ezen adatok alapján azonosítani tudja Önt és személyre szabott szolgáltatásokat nyújthat Önnek.

Felhívjuk figyelmét, hogy a penzugyi-kalkulatorok.hvg.hu honlapon elérhető egyes szolgáltatások igénybevételéhez elvégzendő regisztráció, hírlevél feliratkozás során a megadott személyes adatainak kezelésére, továbbítására és átadására vonatkozó kifejezett hozzájárulás megadására köteles. A regisztráció, hírlevél feliratkozás során megadott személyes adatainak a kezelésére, továbbítására vonatkozó hozzájárulását Ön bármikor, korlátozás és indokolás nélkül írásban visszavonhatja az alábbi elérhetőségek bármelyikén, illetőleg felhasználói fiók törlése által:

Email: bankmonitor@bankmonitor.hu
Postacím: Bankmonitor Kft., 1037 Budapest, Montevideo u. 16/B.

Tájékoztatjuk, hogy az Ön által a bankmonitor.hu honlapon kiválasztott pénzügyi, biztosítási vagy befektetési szolgáltatáshoz vagy termékhez kapcsolódóan az egyes Adatkezelők a rájuk vonatkozó jogszabályi és szerződéses feltételek szerint az alábbi szerződéses partnereknek továbbíthatnak adatot:

 • Aegon Önkéntes Nyugdíjpénztár
 • Aegon Lakástakarék-pénztár Zrt.
 • BNP PARIBAS Magyarországi Fióktelepe
 • Budapest Bank Zrt.
 • CIB Bank Zrt.
 • CITY-LEASING Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
 • Cofidis Magyarországi Fióktelepe
 • Concorde Alapkezelő Befektetési Alapkezelő Zrt.
 • Erste Bank Zrt.
 • Erste Befektetési Zrt.
 • Erste Lakás-takarékpénztár Zrt.
 • Erste Önkéntes Nyugdíjpénztár
 • Takarék Kereskedelmi Bank Zrt.
 • Fundamenta Lakáskassza Zrt.
 • Gránit Bank Zrt.
 • K&H Bank Zrt.
 • KDB Bank Európa Zrt.
 • Korona Takarék
 • Magyar Államkincstár
 • Magyar Cetelem Bank Zrt.
 • Magnet Bank Zrt.
 • Oberbank Zrt.
 • OTP Bank Nyrt.
 • OTP Lakástakarékpénztár Zrt.
 • PannonHitel Pénzügyi Zrt.
 • Raiffeisen Bank Zrt.
 • Sberbank Magyarország Zrt.
 • SOPRON BANK BURGENLAND Zrt.
 • UniCredit Bank Zrt.
 • Aegon Magyarország Lakástakarékpénztár Zrt.
 • CITY-FAKTOR Pénzügyi Szolgáltató Zrt.
 • FHB Jelzálogbank Nyrt.
 • FHB Lízing Zrt.
 • MKB Bank Zrt.
 • OTP Ingatlanlízing Zrt.
 • OTP Jelzálogbank Zrt.
 • Pannon Takarék Bank Zrt.

Tájékoztatjuk továbbá, hogy panaszkezelési, illetőleg belső minőségellenőrzési okokból az Önnel történő telefonos kapcsolatfelvétel esetén a telefonbeszélgetés – minden esetben az erre vonatkozó előzetes tájékoztatást követően – rögzítésre kerülhet, ez azonban az Adatkezelők személyén kívül más személy számára semmilyen formában nem kerül továbbításra, és az Ön adataira vonatkozó adatkezelés bármely okból történő megszűnése esetében az adatokkal együtt törlésre kerül.

Amennyiben az alkalmazandó jogszabályok nem korlátozzák, a GDPR alapján a magánszemélyek számára az alábbi jogok biztosítottak:

Hozzáférési jog – joga van tájékoztatást kapni a kezelt személyes adatairól, továbbá joga van az ezen adatokhoz való hozzáféréshez;
Helyesbítéshez való jog – joga van kérni személyes adatainak módosítását vagy frissítését, amennyiben az adatok pontatlanok vagy hiányosak;
Törléshez való jog – joga van kérni személyes adatainak törlését, amennyiben az nem banktitok, biztosítási titok vagy értékpapírtitok;
Korlátozáshoz való jog – joga van kérni, hogy ideiglenesen vagy véglegesen az adatkezelés felfüggesztésre kerüljön a személyes adatai összességének vagy egy részének kapcsán, amennyiben az nem banktitok, biztosítási titok vagy értékpapírtitok;
Kifogásolási jog – joga van ahhoz, hogy bármikor kifogást emeljen a személyes adata kezelése ellen, kivéve ha az banktitok, biztosítási titok vagy értékpapírtitok; továbbá joga van ahhoz, hogy kifogást emeljen személyes adatai közvetlen értékesítési célokból történő kezelése ellen;
Az adatok hordozhatóságához való jog – joga van ahhoz, hogy személyes adatairól elektronikus formátumú másolatot kérjen, valamint ahhoz, hogy a személyes adatait egy harmadik fél szolgáltatásában való használat céljából továbbítsa;
Automatizált döntéshozatal alapján meghozott döntés alóli mentesüléshez való jog – joga van ahhoz, hogy mentesüljön egy kizárólag egy automatizált döntéshozatal alapján meghozott döntés alól, ideértve az olyan profilkészítést is, amelynek során a meghozott döntés joghatással lenne Önre, illetve jelentős hatással járna.

Tájékoztatjuk, hogy az Ön fenti jogosultságok gyakorlására vonatkozó kérelmét az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, illetőleg választ ad, és döntéséről, illetőleg válaszáról Önt írásban tájékoztatja. Törlés, korlátozás vagy kifogásolás esetén, amennyiben az Adatkezelő a kérelem megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az Ön adatait zárolja, és erről, valamint a kérelem alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére az érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a kérelemben foglalt jog érvényesítése érdekében. Ha Ön az Adatkezelő döntésével nem ért egyet, illetve ha az adatkezelő a fenti határidőt elmulasztja, a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat. A per az adatkezelő ellen az Ön választása szerint a lakóhelye alapján illetékes törvényszék, vagy a Fővárosi Törvényszék előtt indítható meg.

Ha az adatvédelemmel, az Ön jogaival, illetve azok gyakorlásának módjával kapcsolatban kérdései vannak, az alábbi elérhetőségen az adatkezelők állnak rendelkezésére:

Email: bankmonitor@bankmonitor.hu
Postacím: Bankmonitor Kft., 1037 Budapest, Montevideo u. 16/B.

Az Adatkezelők személyes adatot az Európai Unió területén kívülre nem továbbítanak. Az Adatkezelők személyhez nem köthető adatot az EU területén kívülre továbbítanak olyan országba, illetőleg olyan szolgáltató részére, amely megfelel a GDPR követelményeinek. Az egyes Adatkezelők a szerződött partnereikkel kötött megállapodásokban, továbbá megbízottaik, közreműködőik és munkavállalóik felé biztosítják a jelen szabályzatban és a kapcsolódó belső szabályzatokban foglalt követelmények betartását.

Az Adatkezelők az Ön személyes adatai védelme érdekében megfelelő mértékű műszaki és szervezeti intézkedéseket tesznek, azonban kérjük, vegye figyelembe, hogy egyetlen informatikai rendszer sem nyújthat teljes körű védelmet. Folyamatos az informatikai fejlesztés az álnéven történő nyilvántartás, titkosítás, hozzáférés, jogosultsági szintek és archiválás kapcsán annak érdekében, hogy megakadályozzuk a rendszerünkben lévő személyes adatokhoz való illetéktelen hozzáférést, továbbá a személyes adatok jogalap nélküli tárolását.

Kérjük, hogy amennyiben a penzugyi-kalkulatorok.hvg.hu honlap használata során – ideértve az Ön által megadott e-mail címhez tartozó postafiókot is – jelszóval védett rendszert, szolgáltatást vesz igénybe, ehhez egyedi és erős jelszót használjon, és korlátozza számítógépe és böngészője elérhetőségét.

Tájékoztatjuk, hogy az adatkezelők adatkezeléssel összefüggő tevékenységének ellenőrzésére jogosult hatóság:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Postacím: 1530 Budapest, Pf. 5.
Email cím: ugyfelszolgalat@naih.hu

Tájékoztatjuk, hogy az adatkezelők pénzpiaci közvetítői, közvetítői alvállalkozói, biztosításközvetítői, tőkepiaci közvetítői tevékenységének ellenőrzésére jogosult hatóság:

Magyar Nemzeti Bank
Cím: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39.
Postacím: 1534 Budapest, BKKP Pf. 777.
Email cím: ugyfelszolgalat@mnb.hu

A jelen Adatvédelmi Szabályzat bármikor egyoldalúan módosítható az Adatkezelők által. A korábban érvényes Adatvédelmi szabályzatok a penzugyi-kalkulatorok.hvg.hu weblapon továbbra is elérhetőek maradnak.